Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

STIP-scan CAS74

CAS74 measures nitrate, CODeq, BODeq, TOCeq, SAC, total solids, sludge volume and index, turbidity. ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  UV photometric

 • Characteristic

  sensor system for online measurement of nitrate, COD, TOC, SAC

 • Size

  593 x 129 mm
  23.4 x 5.08 inch

 • Design

  stainless steel

 • Process temperature

  0 to 30°C
  32 to 86 °F

 • Ambient temperature

  -10 to 40°C
  14 to 104°F

 • Process pressure

  0 to 0,3 bar
  4.4psi

 • Sample flow rate

  2 to 6o min

 • Specials

  wavelength 200 to 680 nm

 • Application

  water / wastewater / processwater

 • Measurement range

  NO3-N 0.3 to 23mg/l
  CODequ 10 to 2000mg/l
  TOCequ 4 to 800mg/l
  SAK254 1 to 250 1/m
  SV 100 t0 900 ml/l

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn