Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Zero-point gel
COY8

The COY8 zero-point gel bottle for oxygen sensors with a diameter of 12 mm. ©Endress+Hauser

The COY8 zero-point gel is available in different bottle sizes. This version is perfectly suitable for oxygen sensors with a diameter of 12 mm.

The COY8 zero-point gel bottle for oxygen sensors with a diameter of 40 mm. ©Endress+Hauser

The bottle version for oxygen sensors with a diameter of 40 mm.

The COY8 zero-point gel bottle for free chlorine, total chlorine or chlorine dioxide. ©Endress+Hauser

Use this bottle version for disinfection / chlorine sensors with a diameter of 25 mm.

Ready-to-use gel for validation, calibration, and adjustment of oxygen and disinfection sensors

COY8 is a ready-made gel that allows you to detect the true zero point of your oxygen and disinfection (e.g. free chlorine) sensors. This improves the reliability and accuracy of your measuring points leading to increased product quality and yield. What’s more, it helps you decide whether a sensor should be adjusted, maintained or replaced. The gel doesn't require additional chemicals or preparation. It is instantly ready to use and is reusable within 24 hours after opening.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
 • Lợi ích

  • Be sure: exact determination of the true zero of your oxygen and disinfection / chlorine measuring points.

  • Enhance your product quality: the zero-point calibration improves the accuracy and reliability of your measurements and can increase the quality...

 • Phạm vi ứng dụng

  COY8 zero-point gel determines the true zero point of virtually all sensors that measure the parameters:

  • Oxygen

  • Free chlorine

  • Total chlorine

  • Chlorine dioxide

  • Etc.

  It is used for example in:

  • Life Sciences
   - Fermentation processes

  • Food & Beverages
   -...

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Amperometric oxygen measurement

 • Application

  Zero point gel for oxygen sensor verification, adjustment or calibration

 • Measurement range

  Zero point

 • Dimension

  Available for 12 mm and 40 mm oxygen sensors

 • Measuring principle

  Amperometric oxygen measurement

 • Application

  Zero point gel for disinfection sensor adjustment

 • Measurement range

  Zero point

 • Dimension

  Available for 25 mm disinfection sensors

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn