The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Analog non-glass pH sensor
Tophit CPS471

ISFET electrode for food and life sciences industries

  • Tophit CPS471- Analog non-glass pH electrode for sterile applications ©Endress+Hauser
  • Tophit CPS471- Analog ISFET sensor for food and life sciences industries ©Endress+Hauser
  • The pH-value of a liquid can be calculated using the potentiometric measurement principle. This video shows what it is about and how this measuring principle works.

Tophit CPS471 is the analog specialist for sterile and hygienic applications. Its state-of-the-art gel is contamination resistant and guarantees stable measurement for a solid process database. The sensor is sterilizable and autoclavable and features an unbreakable PEEK shaft assuring highest safety of your products.

Lợi ích

  • Unbreakable for highest product safety

  • Certified biocompatibility

  • Suitable for sterilization and autoclaving

  • Low maintenance thanks to long calibration intervals

Phạm vi ứng dụng

Hygienic and sterile applications:

  • Food industry

  • Life sciences

  • Biotechnology

With 3-A, ATEX, FM, and CSA approval for hygienic applications or hazardous areas.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: CPS401

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn