Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

pH buffers
CPY20

CPY20 buffer solutions guarantee the reliability, accuracy and traceability of your pH measurements. ©Endress+Hauser

CPY20 pH buffer solutions guarantee the reliability, accuracy and traceability of your pH measurements.

Temperature curves of CPY20 pH buffers are pre-programmed in all Liquiline series transmitters. ©Endress+Hauser

Temperature curves of CPY20 pH buffers are pre-programmed in all Liquiline series transmitters to simplify sensor calibration and adjustment, reducing your maintenance effort.

The high accuracy and reproducibility of CPY20 help you optimize the pH value in your process. ©Endress+Hauser

The high accuracy and reproducibility of the buffers help you optimize the pH value in your process and to maximize the yield and quality of your product.

CPY20 pH buffers are traceable to standard reference material of NIST (USA) and PTB (Germany). ©Endress+Hauser

CPY20 pH buffers are traceable to standard reference material of NIST (USA) and PTB (Germany), and fulfil the stringent documentation requirements of Life Sciences.

The buffers' certificates simplify your audit trails and improve the reliability of your SOPs. ©Endress+Hauser

The easily accessible, identical certificates of the buffers simplify your audit trails and improve the reliability of your SOPs.

All used preservatives are FDA-listed for highest product safety in FDA-supervised processes. ©Endress+Hauser

All used preservatives are FDA-listed for highest product safety in FDA-supervised processes.

Our pH buffer production is accredited in accordance with DIN EN ISO/IEC 17025:2005. ©Endress+Hauser

Our pH buffer production has successfully passed the tough accreditation process of the German Accreditation Service (DAkkS) in accordance with the specifications of DIN EN ISO/IEC 17025:2005.

We are one of the very few pH buffer manufacturers whose production is completely certified. ©Endress+Hauser

We are one of the very few pH buffer manufacturers in the world whose production is completely certified. Additionally, we regularly participate with success in international round-robin tests.

CPY20 buffers are available in seven different values from pH 2 to pH 12. ©Endress+Hauser

CPY20 buffers are available in seven different values from pH 2 to pH 12.

Highly precise pH buffers for all industries

The high-quality CPY20 buffers guarantee pH calibration to ultimate precision. They are produced and bottled in the permanent calibration laboratory that has successfully passed the tough DAkkS accreditation (German accreditation authority). The buffers are specified with an accuracy rating of +/-0.02 pH. They are traceable to NIST and PTB standard reference material and contain only FDA-listed preservatives. Using CPY20 you will achieve correct values that you can rely on.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
 • Lợi ích

  • The high accuracy and reproducibility of the buffers help you optimize the pH value in your process and maximize the yield and quality of your product.

  • CPY20 pH buffers are traceable to standard reference material of NIST (USA) and PTB (Germany) and...

 • Phạm vi ứng dụng

  CPY20 pH buffer solutions are used for calibration and adjustment of pH electrodes in all industries. They are optimized for all routine and high precision sensor adjustments in the process as well as in the lab.

  The calibration and adjustment can be...

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Potentiometric

 • Application

  pH buffer solution to calibrate all pH sensors

 • Characteristic

  Accuracy 0,02 pH values according NIST/DIN

 • Measurement range

  pH 2,0
  pH 4,0
  pH 7,0
  pH 9,0
  pH 9,2
  pH 10,0
  pH 12,0

 • Design

  The different buffer solutions are colored to avoid mixing of the buffers.
  pH 4,0 --> red
  pH 7,0 --> green
  pH 9,2 --> blue

 • Dimension

  Available in different volume units:
  5000ml for use in the Topcal system
  1000 ml /250ml
  18 ml for single use.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn