The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Digital pH sensor
Memosens CPS31D

Memosens glass electrode for application in drinking water and swimming pools

 • Memosens CPS31D - Digital pH sensorfor potable water and swimming pools ©Endress+Hauser
 • Memosens CPS31D for pH compensation in disinfection processes ©Endress+Hauser
 • The pH-value of a liquid can be calculated using the potentiometric measurement principle. This video shows what it is about and how this measuring principle works.

 • Memosens converts the measured value to a digital signal and transfers it to the transmitter without a contacting connection. This video shows how Memosens optimizes process control and maintenance.

Memosens CPS31D is the digital expert for pH compensation in disinfection processes. Its three diaphragms make it suitable for minimum conductivity while its low drift guarantees stable measurement. The sensor makes sure that swimming pool water is agreeable and drinking water tasteful. Thanks to Memosens technology, CPS31D combines maximum process and data integrity with simple operation. It resists corrosion and moisture, enables lab calibration and facilitates predictive maintenance.

Lợi ích

 • Reliable measurement at minimum conductivity thanks to three diaphragms

 • Low drift by very low level of ion depletion in electrolyte

 • Optional salt ring for extended operating time

 • Maximum process safety through non-contact inductive signal transmission

 • Enables predictive maintenance due to storage of sensor and process-specific data

 • Reduced operating costs due to minimized process downtime and extended sensor lifetime

Phạm vi ứng dụng

 • Drinking water

 • Swimming pool water

 • pH compensation for free chlorine measurement

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn