Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Memosens CPS77D – Digital ISFET sensor for food and life sciences industries

Digital non-glass pH sensor Memosens CPS77D

Memosens ISFET electrode for food and life sciences industries

CPS77D
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measurement range

  pH 0 to 14

 • Process temperature

  -15 to 135°C (5 to 275°F)

 • Process pressure

  Max. 11 bar abs at 100 °C
  (Max. 160 psi at 212 °F)

Phạm vi ứng dụng

Memosens CPS77D is the digital specialist for hygienic applications. Its bacteria-proof reference with contamination-resistant gel guarantees stable measurements. The sensor is sterilizable with hot steam, autoclavable and features an unbreakable PEEK shaft assuring highest product safety. Memosens CPS77D is not the latest Memosens generation. To get information on the new Memosens CPS77E sensor with extended functionality, click here.

Hygienic and sterile applications:


• Food industry
• Life sciences
• Biotechnology


With all relevant approvals for hygienic applications such as EHEDG, 3A, EU1935/2004, USP 87/88.

Lợi ích

 • Unbreakable for highest product safety

 • Certified biocompatibility

 • Suitable for hot steam sterilization and autoclaving

 • Low maintenance thanks to long calibration intervals

 • Six times higher CIP stability compared to conventional ISFET pH sensors

 • Optional Pharma CoC available

 • Maximum process safety through non-contact inductive signal transmission

Video

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn