Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Unifit CPA442 - Hygienic assembly for pH/ORP sensors

Process assembly
Unifit CPA442

Hygienic assembly for the life sciences, food & beverage industries

CPA442
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Application

  Process, food, pharmaceuticals

 • Installation

  Fixed installation assembly

 • Characteristic

  Open and closed tank, piping.

 • Design

  - Hygienic assembly with corresponding process connections - 120 mm electrodes - optional with protection guard - optional with leakage control

 • Material

  Holder: stainless steel sealing : different materials available (FDA conform)

 • Dimension

  10 - 86 mm
  (0.39 - 3.47 inch)

 • Process temperature

  max. 140°C
  (284°F)

 • Process pressure

  max. 10 bar
  (145 psi)

 • Connection

  DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, Neumo Bi°Control.

 • Additional certifications

  - Material certification 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (steam sterilisability + cleanability)- Surface roughness Ra<0,8 (0,4).

 • Application

  Process, Food, Pharmaceuticals

 • Installation

  Fixed installation assembly

 • Characteristic

  Open and closed tank, piping.

 • Design

  - Hygienic holder with corresponding process connections.- 120mm electrodes- Optional with protection guard- Optional with leakage control

 • Material

  Holder : Stainless steelSealing : different materials available (FDA conformable)

 • Dimension

  10 - 86mm

 • Process temperature

  max. 140°C

 • Process pressure

  max. 10bar

 • Connection

  DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, Neumo Bi°Control.

 • Additional certifications

  - Material certification 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (steam sterilisability + cleanability)

 • Application

  Process, Food, Pharmaceuticals

 • Characteristic

  Open and closed tank, piping. Fixed installation assembly

 • Design

  - Hygienic holder with corresponding process connections.- Optional with protection guard- Optional with leakage control

 • Material

  Holder : Stainless steelSealing : different materials available (FDA conformable)

 • Dimension

  10 - 86mm
  (0.39 - 3.47inch)

 • Process temperature

  max. 140°C
  (284°F)

 • Process pressure

  max. 10bar
  (145psi)

 • Connection

  DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, Neumo Bi°Control.

 • Additional certifications

  - Material certification 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (steam sterilisability + cleanability)- Surface roughness Ra<0,8 (0,4).

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn