The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Process assembly
Ecofit CPA640

Universal assembly mainly for water and wastewater

  • CPA640 process assembly is designed for all 120 mm sensors in water and process applications. ©Endress+Hauser

The Ecofit CPA640 is a universal process assembly for fixed installation of any kind of 120 mm sensor (Pg 13.5) in water and process applications (utilities). Its threaded connections and various seal materials enable you to perfectly adapt it to all kinds of processes. Ecofit is the simple, but flexible solution wherever cost-saving is mandatory.

Lợi ích

  • Suitable for all standard sensors with Pg 13.5 and 120 mm (4.72") length

  • Quick installation and removal thanks to threaded connection

  • Various seal materials for perfect adaptation to all kinds of processes

  • Cost-efficient possibility of installing analog or Memosens sensors

Phạm vi ứng dụng

Ecofit CPA640 is intended for installation in pipes in:

  • Wastewater treatment

  • Water treatment

  • Condensate treatment

  • Cooling water circuits

It is suitable to be used with pressures of up to 10 bar.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: CPA642

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn