Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
CYM17 enables the use of digital pH sensors and digital oxygen sensors with laboratory fermenters.

Memosens Analog Converter CYM17

Converter for Memosens sensors for easy use with laboratory fermenters

CYM17
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Phạm vi ứng dụng

The Memosens Analog Converter CYM17 enables the easy use of digital Memosens sensors in your fermentation applications in the laboratory without changing your SOP. Memosens digital technology combines maximum process and data integrity with simple operation. It eliminates any moisture issues and guarantees stable signals after autoclavation.

The Memosens Analog Converter CYM17 enables the use of digital Memosens sensors in laboratories in biotechnology industries with your existing fermenter.

Lợi ích

 • Easy exchange of your existing analog sensors. Just install the Memosens sensors to your fermenter and connect them with the converter.

 • Various adapter cables are available for easy connection of one Memosens pH sensor (e.g. CPS171D) and one optical DO sensor (e.g. COS81D).

 • Thanks to the Memosens technology, the cable connection is insensitive to moisture, corrosion or dirt: you can count on the sensor's highest availability and your trial is safe.

 • Memosens sensors have an excellent performance in process applications as well as in benchtop fermenters. Providing you with 100% measuring consistency from the first lab trials to the final scaled-up process.

 • The converter continuously checks the Memosens sensors for highest measuring reliability and sets off an alarm if any error occurs.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn