Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cleanfit CPA473 - Retractable holder for fibrous and sticky media

Manual or automatic retractable assembly Cleanfit CPA473

Assembly with ball valve for the chemical, paper, and wastewater industries

CPA473
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Manual Kits CPA473 2013

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71217189
  • further parts

  KIT CPA473 retractable pipe short versio

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51512677
  • further parts

  KIT CPA473 electr. guide long

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51512678
  • further parts

  KIT CPA473/474 cylinder PA short

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51503774
  • further parts

  KIT CPA473/474 cylinder PA long

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71042130
  • further parts

  KIT CPA471 long+474 short: Cylinder SS

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51503776
  • further parts

  KIT CPA473/474 cylinder 1.4404 long

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71042134
  • further parts

  Kit CPA473 rinsing chamber

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51512689
  • further parts

  Kit CPA47: intermediate flange ball valv

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71082107
  • further parts

  KIT CPA473/474: Rinse nozzle G1/8-G1/4

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71329946
  • further parts

  KIT CPA473/474: Rinse nozzle G1/8-NPT1/4

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71329947
  • further parts

  Kit CPA473 ball valve

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51512698
  • further parts

  Kit CPA473 pneumatic drive complete

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51512707
  • further parts

  Kit CPA473 drive cpl. pneum. / electr.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51512708
  • further parts

  Kit CPA473, KCI pipe pneumatic

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71099157
  • further parts

  Kit CPA473 KCl-pipe manual

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71099159
  • further parts

  KIT CPA471/472 shaft pneum long

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51503716
  • further parts

  KIT CPA471/472 lift tube gel hand long

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51503718
  • further parts

  KIT CPA473/474 pneum. re.pipe gel 360mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51513005
  • further parts

  KIT CPA473/474 manual, re.pipe gel 360mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51513006
  • further parts

  KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51503731
  • further parts

  CPA471...5 all seals w/o medium contact

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71064624
  • further parts

  KIT CPA47x pneu.connection G1/8 AD6 10p

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51503730
  • further parts

  • further parts
  Mã đơn hàng
  C-PA080116-40
  • further parts

  • further parts
  Mã đơn hàng
  C-PA080116-41
  • further parts

  CPA473 Seals w.media contact EPDM >10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065927
  • further parts

  CPA473 Seals w. media contact FPM >10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065929
  • further parts

  CPA473 Seals w.media contact KALRE>10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065930
  • further parts

  CPA473 EPDM: Scrapers f.ball valve>10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065932
  • further parts

  CPA473 FPM: Scrapers f.ball valve>10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065933
  • further parts

  CPA473 KALRE: Scrapers f.ballvalve>10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065934
  • further parts

  CPA473 EPDM: Sealing bush Variseal>10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065935
  • further parts

  CPA473 FPM: Sealing bush Variseal>10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065937
  • further parts

  CPA473 KALREZ: Seal. bush Variseal>10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065938
  • further parts

  Kit CPA473: Flange DN50 1.4404 acc. DIN

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065951
  • further parts

  Kit CPA473: Flange ANSI 2" 1.4404

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065952
  • further parts

  Kit CPA473: Sleeve short PEEK/EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71240615
  • further parts

  Kit CPA473: Sleeve short PEEK/Kalrez

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71240616
  • further parts

  Kit CPA473: Sleeve short PEEK/Viton

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71240610
  • further parts

  Kit CPA473: Sleeve long PEEK/EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71240618
  • further parts

  Kit CPA473: Sleeve long PEEK/Kalrez

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71240619
  • further parts

  Kit CPA473: Sleeve long PEEK/Viton

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71240617
  • further parts

  Kit CPA473/474: Connection block pneumat

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71071451
  • further parts

  Spare parts CPA871, all materials

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPC0003-

  KIT CPA47X: Throttel check valve

  Mã đơn hàng
  71329949

  Outlet valve pneumatic CPA473 G1/4"

  Mã đơn hàng
  51511929

  Outlet valve pneumatic CPA473 NPT1/4"

  Mã đơn hàng
  51511934

  Kit CPA47x Outlet valve: O-rings Viton

  Mã đơn hàng
  71240620

  Outlet valve manual CPA473/474 G1/4"

  Mã đơn hàng
  51511937

  Outlet valve manual CPA473/474 NPT1/4"

  Mã đơn hàng
  51511938

  Check valve CPA473/474 G1/4"

  Mã đơn hàng
  51511939

  Check valve CPA473/474 NPT1/4"

  Mã đơn hàng
  51511940

  Pneum. proxim. switches f.retrofitting

  Mã đơn hàng
  51502874

  KIT CPA473/474: Electr. proxim.switches

  Mã đơn hàng
  71329948

  Kit Sensor output interface

  Mã đơn hàng
  71361237

  Splash protection cap for assemblies

  Mã đơn hàng
  51517522

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn