Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cleanfit CPA473 - Retractable holder for fibrous and sticky media

Manual or automatic retractable assembly Cleanfit CPA473

Assembly with ball valve for the chemical, paper, and wastewater industries

CPA473
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Manual Kits CPA473 2013

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71217189
 • KIT CPA473 retractable pipe short versio

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51512677
 • KIT CPA473 electr. guide long

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51512678
 • KIT CPA473/474 cylinder PA short

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51503774
 • KIT CPA473/474 cylinder PA long

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71042130
 • KIT CPA471 long+474 short: Cylinder SS

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51503776
 • KIT CPA473/474 cylinder 1.4404 long

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71042134
 • Kit CPA473 rinsing chamber

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51512689
 • Kit CPA47: intermediate flange ball valv

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71082107
 • KIT CPA473/474: Rinse nozzle G1/8-G1/4

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71329946
 • KIT CPA473/474: Rinse nozzle G1/8-NPT1/4

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71329947
 • Kit CPA473 ball valve

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51512698
 • Kit CPA473 pneumatic drive complete

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51512707
 • Kit CPA473 drive cpl. pneum. / electr.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51512708
 • Kit CPA473, KCI pipe pneumatic

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71099157
 • Kit CPA473 KCl-pipe manual

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71099159
 • KIT CPA471/472 shaft pneum long

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51503716
 • KIT CPA471/472 lift tube gel hand long

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51503718
 • KIT CPA473/474 pneum. re.pipe gel 360mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51513005
 • KIT CPA473/474 manual, re.pipe gel 360mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51513006
 • KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51503731
 • CPA471...5 all seals w/o medium contact

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71064624
 • KIT CPA47x pneu.connection G1/8 AD6 10p

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51503730
  • further parts
  Mã đơn hàng
  C-PA080116-40
  • further parts
  Mã đơn hàng
  C-PA080116-41
 • CPA473 Seals w.media contact EPDM >10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065927
 • CPA473 Seals w. media contact FPM >10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065929
 • CPA473 Seals w.media contact KALRE>10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065930
 • CPA473 EPDM: Scrapers f.ball valve>10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065932
 • CPA473 FPM: Scrapers f.ball valve>10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065933
 • CPA473 KALRE: Scrapers f.ballvalve>10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065934
 • CPA473 EPDM: Sealing bush Variseal>10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065935
 • CPA473 FPM: Sealing bush Variseal>10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065937
 • CPA473 KALREZ: Seal. bush Variseal>10/07

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065938
 • Kit CPA473: Flange DN50 1.4404 acc. DIN

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065951
 • Kit CPA473: Flange ANSI 2" 1.4404

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71065952
 • Kit CPA473: Sleeve short PEEK/EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71240615
 • Kit CPA473: Sleeve short PEEK/Kalrez

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71240616
 • Kit CPA473: Sleeve short PEEK/Viton

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71240610
 • Kit CPA473: Sleeve long PEEK/EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71240618
 • Kit CPA473: Sleeve long PEEK/Kalrez

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71240619
 • Kit CPA473: Sleeve long PEEK/Viton

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71240617
 • Kit CPA473/474: Connection block pneumat

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71071451
 • Spare parts CPA871, all materials

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPC0003-
 • KIT CPA47X: Throttel check valve

  Mã đơn hàng
  71329949
 • Outlet valve pneumatic CPA473 G1/4"

  Mã đơn hàng
  51511929
 • Outlet valve pneumatic CPA473 NPT1/4"

  Mã đơn hàng
  51511934
 • Kit CPA47x Outlet valve: O-rings Viton

  Mã đơn hàng
  71240620
 • Outlet valve manual CPA473/474 G1/4"

  Mã đơn hàng
  51511937
 • Outlet valve manual CPA473/474 NPT1/4"

  Mã đơn hàng
  51511938
 • Check valve CPA473/474 G1/4"

  Mã đơn hàng
  51511939
 • Check valve CPA473/474 NPT1/4"

  Mã đơn hàng
  51511940
 • Pneum. proxim. switches f.retrofitting

  Mã đơn hàng
  51502874
 • KIT CPA473/474: Electr. proxim.switches

  Mã đơn hàng
  71329948
 • Kit Sensor output interface

  Mã đơn hàng
  71361237
 • Splash protection cap for assemblies

  Mã đơn hàng
  51517522

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn