Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Cleanfit H CPA475

CPA475 retractable assembly is designed for tanks and pipes of hygienic or sterile applications. ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Potentiometric

 • Application

  Food, pharmaceuticals, process

 • Installation

  Retractable assembly

 • Characteristic

  Open and closed tank, piping (min. DN80)

 • Design

  - hygienic style - manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 310 - integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" or NPT1/4".

 • Material

  Holder: stainless steel 1.4435Sealing : different materials (FDA) available.

 • Dimension

  Immersion depth: 48 - 102mm
  (1.87 inch -3.97 inch)

 • Process temperature

  max. 80 or 140°C
  (176°F or 284°F)

 • Process pressure

  max. 4/6 or 10 bar
  (58 psi/87 psi or 145 psi)

 • Connection

  DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, process connection DN50/PN10, process connection ASME 2"/150 lbs

 • Additional certifications

  - 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (inline steam sterilisability + cleanability)

 • Measuring principle

  Sensor ORP / Redox

 • Application

  Food, pharmaceuticals, process

 • Installation

  Retractable holder

 • Characteristic

  Open and closed tank, piping (min. DN80)

 • Design

  - hygienic style- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" or NPT1/4".

 • Material

  Holder : stainless steel 1.4435Sealing : different materials (FDA) available.

 • Dimension

  Immersion deepth : 48 - 102mm

 • Process temperature

  max. 80 bzw. 140°C

 • Process pressure

  max. 4/6 bzw. 10bar

 • Connection

  DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, flange DN50/PN10, flange ASME 2"/150lbs

 • Additional certifications

  - 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (inline steam sterilisability+cleanability)

 • Measuring principle

  Amperometric oxygen measurement

 • Application

  Food, pharmaceuticals, process

 • Characteristic

  - Retractable holder- Open and closed tank, piping (min. DN80)

 • Design

  - hygienic style- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" or NPT1/4".

 • Material

  Holder : stainless steel 1.4435Sealing : different materials (FDA) available.

 • Dimension

  Immersion depth : 48 - 102mm
  (1.87inch -3.97inch)

 • Process temperature

  max. 80 or 140°C
  (176°F or 284°F)

 • Process pressure

  max. 4/6 or 10bar
  (58psi/87psi or 145psi)

 • Connection

  DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, flange DN50/PN10, flange ASME 2"/150lbs

 • Additional certifications

  - 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (inline steam sterilisability+cleanability)

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

  Công nghệ vượt trội

  Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

  Công nghệ vượt trội

  Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

  Công nghệ vượt trội

  Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

  Công nghệ vượt trội

  Đơn giản

  Có thể thay đổi

  Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

  Lựa chọn Fundamental

  Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

  Công nghệ vượt trội
  Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

  Lựa chọn Lean

  Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

  Công nghệ vượt trội
  Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

  Lựa chọn Extended

  Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

  Công nghệ vượt trội
  Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

  Lựa chọn Xpert

  Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

  Công nghệ vượt trội
  Đơn giản

  Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn