The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Sampling assembly
Samplefit CSA420

Assembly for taking samples in process applications

 • Samplefit CSA420 - Stainless steel version with triclamp ©Endress+Hauser
 • Samplefit CSA420 - Wetted material stainless steel, PA housing ©Endress+Hauser
 • Samplefit CSA420 - PP/ PA version with flange ©Endress+Hauser

Samplefit CSA420 enables you to take samples directly from pressurized pipes. Designed for fast sampling intervals, it provides samples that accurately represent your medium composition and enables you to fine-tune your process precisely. The low sample volume minimizes product loss and thus increases the efficiency of your process.

Lợi ích

 • Extremely accurate representation of medium composition because of fast sampling interval

 • Low sample volume for minimal loss of valuable media

 • No cross-contamination thanks to optional cleaning valves

 • Optimum adaptation to your process thanks to various materials and equipment options

Phạm vi ứng dụng

 • Process applications

 • Wastewater

 • Analytical stations

 • Monitoring of surface water

 • Drinking water

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn