Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product photo Raman sample chamber side view

Raman enclosed sample compartment

Reduce the interference of ambient light and achieve accurate spectra of your sample

KSC1
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Sampling probe compatibility

  Raman Rxn-10 (with accessory optics)
  Raman Rxn-20 (with accessory optics)
  Raman Rxn-40

 • Safety features

  Electrical interlock

Phạm vi ứng dụng

Compatible with Raman non-contact optics including the Rxn-10 and Rxn-20 probe with non-contact optics, the Raman enclosed sample compartment enables fast, precise, and quantitative Raman spectroscopy in the laboratory or at-line process environments. Additional options include a 1 cm cuvette holder for liquid samples, a tablet holder, or a powder holder, providing easy switching between holders and enabling sampling repeatability.

 • At-line composition measurements

 • Measure samples in the laboratory from different projects consecutively

 • Off-line verification of inline Raman measurements

 • Model transfer from at-line to inline without significant model rework

 • Used in a variety of industries: Life Sciences (Bioprocessing, Biopharmaceuticals), Chemical, Food and Beverage

Lợi ích

 • Compatible with all Endress+Hauser Raman analyzers and select probes

 • Accommodates a variety of sample types

 • May be configured as a dedicated sample compartment on one channel of a multi-channel analyzer

 • Easy switching between sample holders

 • Cart mountable for at-line process measurements

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn