Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Cerabar T PMP131

Cerabar PMP131 - Absolute and gauge pressure ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Absolute and gauge pressure

 • Characteristic

  Cost-effective pressure transducer, piezoresistive sensor with metallic measuring diaphragm

 • Supply voltage

  Analogue output:
  12...30V DC
  Switch output:
  18...32V DC

 • Reference Accuracy

  0,5%

 • Long term stability

  0,15% of URL/year

 • Process temperature

  -25°C...70°C
  (-13°F...158°F)

 • Ambient temperature

  -25°C...70°C
  (-13°F...158°F)

 • Measuring cell

  1bar...400bar
  (15psi...6000psi)

 • Max. overpressure limit

  600bar (9000psi)

 • Process connection

  Threads

 • Communication

  4...20mA analogue,
  PNP switch

 • Certificates / Approvals

  ATEX

 • Safety approvals

  SIL

 • Marine approvals

  GL

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn