Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Deltatop DO69S

Deltatop DO69S - Differential pressure flow ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (orifice).

  Special designs.

 • Sensor features

  Internationally standardized.

  Nominal pipe size DN10...2000 ; 3/8...80".

  Meter runs.

  Weld-In versions.

  Compact or remote design.

  Optimizable for minimized pressure loss, improved uncertainty or maximized Turndown.

  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  DN 10...2000

  3/8" ... 80"

 • Max. measurement error

  typically < 1% of calculated volume or mass acc. ISO5167 without calibration.

  Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.

 • Measuring range

  0.4 ... 600'000 m3/h

  2.0 kg/h ... 3'000 t/h at 10bar/230°C

 • Max. process pressure

  PN2,5 ... 400

  Cl.150 ... 4500

 • Medium temperature range

  Compact version:

  -200°C ... 200°C

  -328°F ... 392°F  Remote version:

  -200°C ... 1000°C

  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):

  IP67

  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):

  4-line display

  3 push buttons

  Quick setup

  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):

  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):

  HART

  PROFIBUS PA

  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):

  ATEX

  FM

  CSA

  IEC

  TIIS

  NEPSI

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (orifice).

  Special designs.

 • Sensor features

  Internationally standardized.

  Nominal pipe size DN10...2000 ; 3/8...80".

  Meter runs.

  Weld-In versions.

  Compact or remote design.

  Optimizable for minimized pressure loss, improved uncertainty or maximized Turndown.

  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  DN 10...2000

  3/8" ... 80"

 • Max. measurement error

  typically < 1% of calculated volume or mass acc. ISO5167 without calibration.

 • Measuring range

  0.02 ... 70'000m3/h

 • Max. process pressure

  PN2,5 ... 400

  Cl.150 ... 4500

 • Medium temperature range

  Compact version:

  -200°C ... 200°C

  -328°F ... 392°F  Remote version:

  -200°C ... 1000°C

  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):

  IP67

  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):

  4-line display

  3 push buttons

  Quick setup

  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):

  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):

  HART

  PROFIBUS PA

  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):

  ATEX

  FM

  CSA

  IEC

  TIIS

  NEPSI

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (orifice).

  Special designs.

 • Sensor features

  Internationally standardized.

  Nominal pipe size DN10...2000 ; 3/8...80".

  Meter runs.

  Weld-In versions.

  Compact or remote design.

  Optimizable for minimized pressure loss, improved uncertainty or maximized Turndown.

  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  DN 10...2000

  3/8" ... 80"

 • Max. measurement error

  typically < 1,5% of calculated volume or mass acc. ISO5167 without calibration.

  Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation."

 • Measuring range

  0.4 ... 600'000 m³/h

 • Max. process pressure

  PN2,5 ... 400

  Cl.150 ... 4500

 • Medium temperature range

  Compact version:

  -200°C ... 200°C

  -328°F ... 392°F  Remote version:

  -200°C ... 1000°C

  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):

  IP67

  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):

  4-line display

  3 push buttons

  Quick setup

  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):

  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):

  HART

  PROFIBUS PA

  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):

  ATEX

  FM

  CSA

  IEC

  TIIS

  NEPSI

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn