Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Deltatop DR61S

Deltatop DR61S - Differential pressure flow ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Restriction orifice for controlled pressure reduction or flow limitation.

 • Sensor features

  Carrier ring versions.
  Weld-in versions.
  Multihole/multistep design available for reduced noise level and cavitaion prevention.

 • Nominal diameter range

  DN 10...2000
  1/4" ... 80"

 • Max. measurement error

  n.a.

 • Max. process pressure

  PN2,5 ... 400
  Cl.150 ... 4500

 • Medium temperature range

  -200°C ... 1000°C
  -328°F ... 1832°F

 • Outputs

  n.a.

 • Digital communication

  n.a.

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Restriction orifice for controlled pressure reduction or flow limitation.

 • Sensor features

  Carrier ring versions.
  Weld-in versions.
  Multihole/multistep design available for reduced noise level and cavitaion prevention.

 • Nominal diameter range

  DN 10...2000
  1/4" ... 80"

 • Max. measurement error

  n.a.

 • Measuring range

  n.a.

 • Max. process pressure

  PN2,5 ... 400
  Cl.150 ... 4500

 • Medium temperature range

  -200°C ... 1000°C
  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  n.a.

 • Display/Operation

  n.a.

 • Outputs

  n.a.

 • Inputs

  n.a.

 • Digital communication

  n.a.

 • Hazardous area approvals

  n.a.

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Restriction orifice for controlled pressure reduction or flow limitation.

 • Sensor features

  Carrier ring versions.
  Weld-in versions.
  Multihole/multistep design available for reduced noise level and cavitaion prevention.

 • Nominal diameter range

  DN 10...2000
  1/4" ... 80"

 • Max. measurement error

  n.a.

 • Max. process pressure

  PN2,5 ... 400
  Cl.150 ... 4500

 • Medium temperature range

  -200°C ... 1000°C
  -328°F ... 1832°F

 • Outputs

  n.a.

 • Digital communication

  n.a.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn