Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Bunker Metering Computer SBC600

Bunker Metering Computer SBC600 providing accuracy and efficiency in bunkering © Endress+Hauser

Bunker Metering Computer SBC600

System design: Bunker Metering Computer SBC600 © Endress+Hauser

System design: Bunker Metering Computer
1 Control unit, operating terminal
2 - 3 Integrated 12” operating panel, touch screen, printer
4 Modbus TCP
5 Metering profile
6 External printer (optional)

System design: Bunker Metering System © Endress+Hauser

System design: Bunker Metering System
1 - 6 Bunker Metering Computer SBC600
7 4 to 20 mA
8 Isolation valve
9 Control valve
10 Temperature
11 Pressure
12 Flow

System overview Bunker Metering Computer: Integrated human-machine interface (HMI) © Endress+Hauser

System overview Bunker Metering Computer: Integrated human-machine interface (HMI)

Providing accuracy and efficiency in bunkering

The Bunker Metering Computer SBC600 collects, visualizes and stores bunkering data from all involved devices. Out of that data the Bunker Metering Computer will create batch tickets and metering profiles. The measuring system immediately reports irregularities during bunkering, making it possible to intervene quickly.

The Bunker Metering Computer SBC600 is an integral part of the complete Bunker Metering Solution delivered by Endress+Hauser.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
 • Lợi ích

  • Continuous bi-directional mass flow measurement using Coriolis flowmeters from Endress+Hauser.

  • Patent dual phase flow measurement for maximum on accuracy even under severe conditions like tank stripping and maximum on application safety and measurement...

 • Phạm vi ứng dụng

  The intuitive operator interface ensures optimal control over the entire fueling process and safe operation due to immediate visualization of error messages. The Bunker Metering Computer SBC600 guarantees maximum operating convenience. This means less...

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn