Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
FieldPort SFP20 USB modem for the configuration of IO-Link devices

FieldPort SFP20

USB modem for the configuration of IO-Link devices

SFP20
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
from CHF 803.-

Phạm vi ứng dụng

The FieldPort SFP20 is a USB modem for the configuration of Endress+Hauser IO-Link devices, and also of devices from other vendors. Combined with the IO-Link CommDTM and the IODD Interpreter, the FieldPort SFP20 complies with the FDT/DTM standards.

It is suitable for service technicians configuring IO-Link measuring devices for point-to-point communication. The FieldPort is ready-integrated and tested, and users can start configuring IO-Link devices easily. The FieldPort works with FieldCare SFE500. It also works with every other FDT Frame, if required.

Lợi ích

  • Fast and easy commissioning of IO-Link devices.

  • No network scan required, enormous time savings with
    point-to-point connection.

  • Easy, trouble-free configuration of every IO-Link device, including devices from other vendors.

  • High degree of flexibility regarding the choice of FDT Frame.

Lựa chọn Lean

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn