Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Field Xpert SMT50

Tablet PC Field Xpert SMT50 ©Endress+Hauser

Universal, high-performance tablet PC for device configuration

The Field Xpert SMT50 tablet PC for universal device configuration supports various protocols, the Endress+Hauser service protocols and connection to Endress+Hauser Bluetooth field devices. Field devices can be connected directly via suitable interface, e.g. a modem (point-to-point) or a bus system (point-to-bus) or wireless (WLAN/Bluetooth). The Field Xpert software package is fast, easy and intuitive to use. Its device library has more than 3000 pre-installed device and communication drivers.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
 • Lợi ích

  • Robust tablet with large 12" display and a battery runtime of up to 8 hours.

  • Touch-enabled device configuration software with a direct link to the Netilion Platform for optimized plant asset management.

  • Pre-installed device driver libraries for all of the...

 • Phạm vi ứng dụng

  The Field Xpert SMT50 tablet PC for device configuration enables mobile plant asset management in non-hazardous areas. It is suitable for commissioning and maintenance. It manages Endress+Hauser and third-party instruments with a digital communication...

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn