Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Commubox FXA195 intrinsically safe HART/USB interface for Smart transmitter

Commubox FXA195 USB/HART modem

World's only intrinsically safe HART/USB interface for Device & FieldCare and FieldXpert software

FXA195
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
from CHF 803.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Input

  USB signal as per USB specification.

 • Output

  Connects HART field devices with the USB interface of a laptop

Phạm vi ứng dụng

The Commubox FXA195 modem connects HART logged, intrinsically safe measuring devices to the USB interface of a Windows system.

The Commubox FXA195 USB/HART Modem connects HART logged, intrinsically safe measuring devices with the USB interface of a windows system. This makes the remote operation of the transmitters possible with the aid of the Endress+Hauser FieldCare software. Power is supplied to the Commubox by means of the USB interface.

Lợi ích

 • Remote commissioning of field devices directly from the control room or anywhere in the current loop

 • Full support for FieldCare software

 • For connection to intrinsically safe circuits (4...20 mA)

 • Reactionless in accordance with IEC 61508 for connection to 4...20 mA SIL 2 loops

 • Switchable communication resistor

 • Adapter cable for the FXA195 USB/HART Modem supplied (4mm/2mm)

Sản phẩm cũ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn