The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Commubox FXA195 USB/HART modem

World's only intrinsically safe HART/USB interface for Device & FieldCare and FieldXpert software

  • Commubox FXA195 USB/ HART modem © Endress+Hauser

The Commubox FXA195 modem connects HART logged, intrinsically safe measuring devices to the USB interface of a Windows system.

Lợi ích

  • Remote commissioning of field devices directly from the control room or anywhere in the current loop

  • Full support for FieldCare software

  • For connection to intrinsically safe circuits (4...20 mA)

  • Reactionless in accordance with IEC 61508 for connection to 4...20 mA SIL 2 loops

  • Switchable communication resistor

  • Adapter cable for the FXA195 USB/HART Modem supplied (4mm/2mm)

Phạm vi ứng dụng

The Commubox FXA195 USB/HART Modem connects HART logged, intrinsically safe measuring devices with the USB interface of a windows system. This makes the remote operation of the transmitters possible with the aid of the Endress+Hauser FieldCare software. Power is supplied to the Commubox by means of the USB interface.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: Commubox FXA191

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn