Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

U.S. Style thermowell TU67

TU67 Flanged hygienic thermowell, US style ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Bar stock Thermowell

 • Characteristic / Application

  US-style

  hygienic / aseptic design (3-A®, ASME BPE)

  hygienic process Connections

 • Head connection

  internal thread:

  1/2" NPT

 • Maximum standard immersion length

  4.5"

 • Max. immersion length on request

  32''

 • Process connection

  Tri-Clamp:

  1"

  1.5"

  2"

  2.5"

  3"

 • Thermowell root diameter

  1/2"

 • Medium contact material

  316/ 316L

  others on request

 • Wetted part finishing (Ra)

  32 µin (0.80 µin)

  15 µin (0.38) µin

 • Tip shape

  straight

  reduced

 • Temperature range

  -200…600 °C (-328...1.112 °F)

 • Max. process pressure (static)

  depends on configuration

 • Max. process pressure at 400 °C

  depends on configuration

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn