The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

iTEMP TMT180
Temperature head transmitter

Transformation of the sensor signal into a stable and standardized output signal for all industries

 • iTEMP TMT180
Temperature head transmitter ©Endress+Hauser
 • iTEMP TMT180
Temperature head transmitter ©Endress+Hauser

The transmitter is designed for the transformation of an RTD Pt100 sensor signal. Various measurement ranges are configurable. The standardized output signal used for process measurement is a 4 to 20 mA signal. This means a fast, easy and cost-saving temperature measuring as well as reliable and precise measured values for for a wide range of non-ex industry applications.

Lợi ích

 • High accuracy in total ambient temperature range

 • Fault signal on sensor break or short circuit, presettable to NAMUR NE 43

 • EMC according to NAMUR NE 21, CE

 • Online configuration during measurement using SETUP connector

 • Customer specific measurement range setting

 • Marine approval

 • Recognized component to UL 3111-1

Phạm vi ứng dụng

 • PC programmable (PCP) temperature head transmitter for converting a Pt100 input signal into a scalable 4 to 20 mA analog output signal

 • Input: Resistance thermometer (RTD) Pt100

 • Online configuration using PC with configuration kit and PC software

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: TMT136, TMT137

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn