The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Omnigrad T TST487
Modular RTD thermometer

Comprehensive and common temperature measurement technology for almost all branches of industry

  • Omnigrad T TST487
Modular RTD thermometer ©Endress+Hauser

The thermometer is mainly used in the chemical industry but also finds its use in other branches. Preferred applications are vessels or pipes where no high process pressures and no extreme temperatures appear. The device is equipped with a directly wired Pt100-sensor with 4-wire installation. A variety of immersion lengths offers flexible application possibilities.

Lợi ích

  • High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths

  • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

Phạm vi ứng dụng

The TST487 RTD thermometer is used for universal applications. Preferred applications are in vessels or in pipes, where no high process pressures and no extreme temperatures appear.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn