The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

TLSR2
South African style RTD sensor, cable probe

Appropriate for all temperature measurement applications where small immersion lengths are needed

  • TLSR2
South African style RTD sensor, cable probe ©Endress+Hauser

Easy installation - with adjustable compression fitting or without process connection - various diameter inserts and customized immersion lengths lead to a high flexibility. The probe is suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid medium like air, water, oil, etc.

Lợi ích

  • Pt100 measuring element according to IEC 60751 with an accuracy Class A according to IEC 60751 and Band 5 (1/10 DIN)

  • Customized immersion length

  • Sheath material 316SS/L

Phạm vi ứng dụng

This assembly is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and experimental plants in gaseous or liquid media like air, water, oils and others.

It comprises of various diameter fixed inserts with flexible tails. To be installed into a thermowell or directly into the process by means of an adjustable compression fitting or alternatively a free insertion without fitting. They can also be used in all applications where small immersion lengths are needed.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn