Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

TC-Assembly S.A.Style TLSC2

Product picture thermocouple sensor TLSC2 ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Thermocouple

 • Characteristic / Application

  S.A. Style

  universal range of application

  usable with or without a thermowell

 • Thermowell / protection tube

  to use with or without thermowell (can be ordered separately)

 • Insert / probe

  mineral insulated (MI), flexible

 • Max. immersion length on request

  up to 90.000 mm (3.543,31'')

 • Material protection tube/ thermowell

  1.4401 (316)

  1.4841 (310)

  Alloy 600 (2.4816)

 • Optional coating

  Not defined

 • Process connection

  Adjustable compression fitting:

  NPT 1/8"

  NPT 1/4"

  NPT 3/8"

  NPT 1/2"

  G1/2"

 • Tip shape

  straight

 • Operating temperature range

  Type J:

  -210 ...760 °C

  (-346 ...1.400 °F)

  Type K:

  -270 ...1.100 °C

  (-454 ...2.012 °F)

  Type N:

  -270 ...1.100 °C

  (-454 ...2.012 °F)

  Type T:

  -270 ...400 °C

  (-454 ...725 °F)

 • Max. process pressure (static)

  at 20 °C: 10 bar (150 psi) without thermowell

 • Accuracy

  class 1 acc. to IEC 60584

 • Response time

  depending on configuration

 • Integration head transmitter

  no

 • Certification

  EN10204 3.1 Material traceability

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn