The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Omnigrad TA414
Protection tube for temperature sensors

For use in medium duty general applications, mainly to protect the insert from chemical corrosion

  • ©Endress+Hauser

The protection tube is used to match RTD thermometers, such as TST414 from Endress+Hauser, to protect the insert from chemical corrosion. It has a locking screw to fasten the thermometer in place and allows an easy replacement of the thermometer. Due to the reduced wall thickness, it is suggested to use it in processes with slow or medium process flow velocity.

Lợi ích

  • TA414 is used to match RTD thermometers, as TST414, to protect the probe from chemical corrosion

  • The locking screw fastens the thermometer in place and allows an easy replacement of the thermometer

  • Due to the reduced wall thickness, it is suggested to use TA414 in processes where no strong flow is present

Phạm vi ứng dụng

TA414 is used to match RTD thermometers, as TST414, to protect the probe from chemical corrosion. The locking screw fastens the thermometer in place and allows an easy replacement of the thermometer.

Due to the reduced wall thickness, it is suggested to use TA414 in processes where no strong flow is present.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn