Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Thermowell S.A.Style TLSW1

Product picture thermowell TLSW1 ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Fabricated Thermowell

 • Characteristic / Application

  metric style

  threaded process connection

  hexagonal extension

 • Head connection

  Internal thread:

  NPT 1/2"

  G 1/2"

 • Maximum standard immersion length

  1.000 mm (39,37")

 • Max. immersion length on request

  Not defined

 • Process connection

  Thread:

  NPT 1/2"

  NPT 3/4"

  G1/2"

 • Thermowell root diameter

  10 mm (0,39")

  12 mm (0,47")

  1/4" SCH40

  1/4" SCH80

 • Medium contact material

  1.4404 (316L)

 • Wetted part finishing (Ra)

  Not defined

 • Tip shape

  straight

 • Temperature range

  -200...650 °C (-328...1.202 °F)

 • Max. process pressure (static)

  100 bar (1450 psi)

 • Max. process pressure at 400 °C

  46 bar (667 psi)

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn