Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture protection tube TW12

TW12
Protection tube for temperature sensors

Designed for use in the fine chemicals industry and generally for almost all industrial processes

TW12
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

12 tài liệu
  • Thông tin kĩ thuật (TI)

  TW12

  • Thông tin kĩ thuật (TI)
  bản tiếng Anh - 06/2019
  New version available in English

  Pipe thermowell, sliding process connection

  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  Thermowells

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 12/2016
  New version available in English

  Operating instructions for thermowells for EAC approval

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Temperaturmesstechnik

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Đức - 05/2023
  New version available in English

  Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Temperature measurement

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Anh - 05/2023
  New version available in English

  Thermometers and transmitters for the process industry

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Catálogo medición temperatura

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Tây Ban Nha - 04/2018
  New version available in English

  Termómetros y transmisores para la industria de proceso

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Misura della temperatura

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Ý - 02/2020
  New version available in English

  Termometri e trasmettitori per l'industria di processo

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  温度計

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Nhật - 02/2020
  New version available in English

  プロセス産業向けの温度計
  および伝送器

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Mesure de température

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Pháp - 12/2019
  New version available in English

  Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process

  • Công bố của nhà sản xuất

  Product family: Accessories: Pipe thermowell

  • Công bố của nhà sản xuất
  bản tiếng Anh - 03/2017
  New version available in English

  Product root: TW12-
  Declaration number: HE_00540_01.17
  Manufacturer specification: RoHS

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu

  Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Housing, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Accessories: RTD insert, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, Accessories: Inserts, PLUGS TC DIRECT CONTACT, Terminal head

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
  bản tiếng Anh - 05/2017
  New version available in English

  Product root: GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-,
  OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-,
  TA20W-, TA21E-, TA21H-, TA30A-, TA30D-, TA30H-, TA30P-, TA30R-, TA30S-,
  TA414-,TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-,
  TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA571-, TA572-, TA575-, TA576-, TEC300-,
  TET300-, TET90-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TS111-,
  TT411-, TT511-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-,
  TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-
  Declaration number: EC_00544_01.17

  • Hỗn hợp

  Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells

  • Hỗn hợp
  bản tiếng Nga - 05/2021
  New version available in English

  Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
  1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
  Region: Eurasian Economic Union
  Approval agency: EAC
  Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21

  • Hỗn hợp

  Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells

  • Hỗn hợp
  bản tiếng Nga - 03/2021
  New version available in English

  Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
  1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
  Region: Eurasian Economic Union
  Approval agency: EAC
  Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21