Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Chăm sóc toàn diện các ứng dụng an toàn

Mạng truyền nhiệt được quản lý và bảo vệ

VWS Pipeline-Control chịu trách nhiệm bảo trì và cung cấp lắp đặt thiết bị cho khách hàng Warmtebedrijf Rotterdam. Các đường ống vận chuyển nước nóng đến các nhà điều hành mạng gia nhiệt của quận, nơi phân phối nước nóng đến hàng ngàn ngôi nhà ở khu vực Rotterdam. VWS Pipeline-Control hợp tác chặt chẽ với Endress+Hauser về việc bảo trì các vòng lặp an toàn.

Mạng lưới truyền nhiệt được quản lý và bảo vệ bởi WS Pipeline-Control ©WS Pipeline-Control

Những lợi ích chính

  • Kế hoạch bảo trì và thực hiện Proof test thường xuyên tại chỗ đảm bảo nâng cao độ an toàn và quy trình sẵn có của các hệ thống thiết bị an toàn

  • Thành phố Rotterdam được cung cấp đủ nước nóng

  • Các báo cáo chi tiết và hoàn chỉnh được cung cấp

Mạng lưới truyền nhiệt được quản lý và bảo vệ bởi WS Pipeline-Control

Quá trình lắp đặt toàn diện được chứng nhận xác thực đầy đủ.

Ông Marc van den Heuvel, Installatiebeheerder Pipeline Control
VWS Pipeline-Control

Bảo đảm an toàn, ngăn ngừa hư hỏng và bảo vệ môi trường

An toàn có ý nghĩa tối quan trọng tại VWS Pipeline-Control. Với hàng trăm km đường ống ở Hà Lan, khí hoặc chất lỏng được vận chuyển ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Mọi thay đổi đối với thông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc công suất đều có thể làm hỏng đường ống dẫn và có thể khiến cư dân gặp rủi ro. Vì vậy, kế hoạch bảo trì tối ưu là điều tối quan trọng.

Để đảm bảo đạt được mức SIL (Safety Integrity Level) cần thiết của vòng lặp an toàn, tất cả các thiết bị trong vòng lặp an toàn cần phải được kiểm tra kịp thời và đánh giá phù hợp. Đánh giá khác nhau theo mỗi yêu cầu ứng dụng và xác định là Proof test toàn diện hoặc Proof test một phần.

Đã thực hiện các lần kiểm tra Functional Proof test tại 3 địa điểm khác nhau nơi có tổng số 22 vòng lặp SIL được kiểm tra. Một vòng lặp SIL đầu vào gồm có 2 thiết bị truyền áp suất, PLC và 1 bơm (loại 1oo2). Một vòng lặp SIL đầu ra gồm có 3 thiết bị truyền áp suất, PLC và 1 bơm (loại 2oo3) như minh họa trong hình.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn