Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

FOUNDATION Fieldbus Technology Training

This course consists of both theoretical and hands-on exercises to ensure that the training objectives are met.


Endress+Hauser Technology Training ensures that you are working with someone possessing a strong knowledge of the FOUNDATION technology principles. A consistent understanding of fieldbus fundamentals and a proven ability to implement the FOUNDATION Fieldbus Technology in automation control systems is the main part of the class.

Ngày tháng
25.07.2023 - 27.07.2023
Thời gian
01:30 CH - 10:00 CH ICT
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn