Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

IIoT 4.0 in the Water & Waste Water industry

Upgrade your instrumentation to exploit this digital evolution

Ever wondered what IIoT 4.0 looks like in your drinking water or waste water plant? What consequences does this concept have for instrumentation? This online seminar will give you some clarity on upgrading your instrumentation and systems infrastructure to exploit this digital evolution.

Ngày tháng
11.12.2019
IIoT 4.0 in the Water & Waste Water industry ©Endress+Hauser

IIoT 4.0 in the Water & Waste Water industry

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn