Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Inventory Control IIoT technology

Using the state of the art Inventory Control IIoT technology from Endress+Hauser

Surplus, obsolete, dead stock or even disposal of inventory are a common challenge in the supply chain management. This online seminar shows, how our latest invention, the battery powered IIoT radar complements the our portfolio to help you to further on reducing logistic costs and improve production efficiency.

Ngày tháng
20.10.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Inventory Control IIoT technology ©Endress+Hauser

Inventory Control IIoT technology

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn