Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Safe and efficient operation of gas sweetening plant

Ensure the quality of natural gas

Gas sweetening involves removal of contaminants like acid gases. Process control instrumentation plays a major role in achieving efficiency of operation by providing real-time information of valuable process data. This session will cover processing unit and how new generation field instrumentation and gas analyzers enable you to improve efficiency and safety.

Ngày tháng
06.05.2021
Thời gian
01:00 CH - 02:00 CH ICT
09:00 CH - 10:00 CH ICT
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Gas sweetening ©Endress+Hauser

Gas sweetening

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn