Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Promass Q

Advanced Coriolis flowmeter for demanding applications

Coriolis is one of the most common flow measuring principles for direct mass flow, density, viscosity measurement with high accuracy and repeatability. However, the performance is only valid for the single-phase fluids. We can see inhomogenous fluids, entrained gas & liquids in many applications. These Coriolis flowmeters fall in difficult situations and decrease the performance. With our innovative technologies, Endress+Hauser has introduced Promass Q which can overcome these challenges.

Ngày tháng
30.06.2021
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Promass Q ©Endress+Hauser

Promass Q

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn