Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Promass Q Coriolis flowmeter

The highest accuracy for challenging applications

It provides the highest measurement accuracy for mass flow, volume flow and density. It has also been optimized for liquid applications where entrained gas is present. The compact transmitter offers high flexibility in terms of operation and system integration with a remote display and improved connectivity options. The integrated Heartbeat Technology ensures compliance and process safety.

Ngày tháng
20.04.2017
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Promass Q ©Endress+Hauser

Promass Q

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn