Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Raman spectroscopy in bioprocessing

Converting data into value: real-world success & applications of Raman spectroscopy in bioprocessing

This educational session will provide an overview of the quantifiable value proposition and key applications of Raman spectroscopy in the biopharmaceutical industry and illustrate Raman technology in action using customer-proven solutions and real-world case studies.

Ngày tháng
30.06.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Raman in bioprocessing ©iStock

Raman in bioprocessing

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn