Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Condensate recovery and make-up water treatment

Steam module 6: Condensate recovery and make-up water treatment

Before water is fed into the boiler it should undergo treatment to remove undesired components that could impair the boiler operation. In closed steam loops, steam is turned into condensate, which still contains thermal energy and typically has a high quality. Find out how we can help you improve safety and availability and improve efficiency.

Ngày tháng
07.05.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Water treatment ©Endress+Hauser

Water treatment

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn