Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Process reliability with iTherm Moduline TM131

3 ways to improve process safety and product quality with temperature measurement

With the new iTherm Moduline TM131 you will benefit from patented technologies like: Dual seal technology with second process barrier, fast response time thermowell and StrongSens technology with up to 60G vibration resistance

Ngày tháng
10.06.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
iTherm Moduline TM131 ©Endress+Hauser

iTherm Moduline TM131

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn