Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Steam use in Oil & Gas and the Chemical industry

Steam module 4: Steam use in Oil & Gas, Chemical and Petrochemical industry

The ultimate goal of using steam is to pass on its heat to a process. Shell and tube heat exchangers as well as fractionating columns are examples of steam use in the chemical and Oil & Gas industry. Find out how we can help you to ensure efficient and safe processes.

Ngày tháng
30.04.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Steam use ©iStockphoto/Strandperle

Steam use

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn