Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Ultrasound-enhanced Raman spectroscopy

In-line ultrasound-enhanced Raman spectroscopy

This online seminar will provide a theoretical introduction to ultrasonic particle manipulation and illustrate how the combination of Raman spectroscopy and ultrasonic particle manipulation allows to improve the LOD of in-line Raman spectroscopy. The benefits of optimized geometrical arrangement will also be discussed.

Ngày tháng
14.07.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Ultrasonic Raman spectroscopy ©Kaiser

Ultrasonic Raman spectroscopy

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn