Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Utilities in Refineries

Utilities in Refineries: Industrial waste water treatment and run off water

The reuse of water becomes more and more important due to legislation, environmental concerns and cost impacts. In this online seminar, we will explain the different mechanical, biological and chemical treatment processes and how to use online analysis to control them.

Ngày tháng
08.09.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Industrial waste water treatment ©Endress+Hauser

Industrial waste water treatment

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn