Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

AT500

Product picture of: AT500

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • 11
  • Nr 11 Order code 017880-5025

   O-ring, Large terminal box, AT5 body,CR

   Size: D120mm, d3.5mm. Material: CR. Part: terminal box, large. Usage: AT1/500, B3-11, DRM9700, DU/R, MPC2, TGM5, TMD1.

  • Nr 11 Order code 017880-5026

   O-ring, terminal box, small, CR

   Size: D100mm, d3mm. Material: CR (Chloroprene Rubber). Part: terminal box, small. Usage: AT1/AT500, DRM9700, DU, NRR261/NRR263, NMT539 Converter, TGM5.

  • Nr 11 Order code 017880-5027

   O-ring, El-compartment, large

   Size: D196mm, d7mm. Material: CR (Chloroprene Rubber). Part: main body cover, AT1/AT500, B3-11. Usage: AT1, AT500, B3-11.

  • Nr 11 Order code 017871-1231

   O-ring, LT/transmitter coupling

   Size: D60mm, d3.5m. Material: CR (Chloroprene Rubber). Part: LT-coupling. Usage: AT1/AT500, DU, DUR, TMD1.

 • 21
  • Nr 21 Order code 017860-6324

   Cover, terminal box, large

   Large terminal box cover. Color: silver. Material: aluminium casting. Usage: AT1/AT500, DUR, MPC, TMD1, B3-11.

  • Nr 21 Order code 017860-6326

   Large-short cover, main body

   Short main mody cover. Color: silver. Material: aluminium casting. Usage: AT1/AT500, B3-11.

 • 31
 • 75
  • Nr 75 Order code 017871-1233

   Coupling, transmitter, LT11/LT12

   ADC, with nut, M4, washer, O-ring. Stud,M10x37/17x10L,nut,M10, 4x washer. Usage: AT1, AT500.

  • Nr 75 Order code 017871-1232

   Coupling, male,for gauge head, MP/HP

   Gauge head side,male pin type,Alu plate without female coupling for transmitter with washer M4 SUS304,nut M4 SUS304. Usage: LT5, LT14/LT16, LT34/LT36.

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn