Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

ISEmax CAS40

Product picture of: ISEmax CAS40

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Potentiometric / ISE

 • Characteristic

  Online measurement of nutrient parameters
  Ion-selective electrode system for the continuous measurement of
  ammonium and nitrate

 • Size

  diameter 75mm , (2.95inch)
  immersion depth 510mm , (20,1 inch)

 • Design

  Ion-selective electrode(s) for ammonium and/or nitrate

  Reference electrode

  Ion-selective electrode for compensating cross-interference

  pH glass electrode

 • Process temperature

  2°C ... 40°C
  (36 ...100°F)

 • Ambient temperature

  2°C ... 50°C
  (36 ...120°F)

 • Process pressure

  400 mbar (160 inH2O) max. permitted overpressure

 • Application

  waste water

 • Measurement range

  Ammonium:
  0.1 to 1000 mg/l (NH4-N)

  • Nitrate:
  0,1 to 1000 mg/l (NO3-N)

  • Potassium:
  1 to 1000 mg/l

  • Chloride:
  1 to 1000 mg/l

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn