Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Photometer CCM182

Product picture of: Photometer CCM182

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Free chlorine

 • Application

  Calibration of chlorine/chlordioxide sensor.

 • Characteristic

  Battery powered, portable photometer for the analysis of chlorine after the DPD methode and additional parameter.

 • Measurement range

  Chlorine : 0,05 - 6 mg/lCyanuric acid: 2,0 - 160,0 mg/l

 • Measuring principle

  Photometrical measurement after the DPD method with automatic zero adjustment.

 • Design

  Portable photometer in an ergonomic housing, large digital display and complete with DPD reagents in a bag.

 • Material

  Housing : ABS

 • Dimension

  190x110x55mm

 • Process temperature

  max. 40°C

 • Process pressure

  Ambient pressure

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn