Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Liquisys M COM253F

Product picture of: Liquisys M COM253F

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Sensor Oxygen

 • Application

  Food, pharmaceuticals

 • Characteristic

  4-wire transmitter with graphic display

 • Design

  Dissolved oxygen transmitter in a field housing for the hygienic sensor COS21.

 • Material

  PC/ABS-field housing

 • Dimension

  247x170x115mm

 • Temperature sensor

  Display and current output.

 • Input

  1-channel transmitter

 • Output

  0/4-20mA, Hart, Profibus.

 • Additional certifications

  CSA Gen. Purpose.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn