Oxymax H COS22

Product picture of: Oxymax COS22

Sensor, dissolved oxygen
Amperometric design
Hygienic design
Application: Fermenter, Food,
Pharma, Power

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn