Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Memosens COS22E: Hygienic amperometric oxygen sensor

Digital oxygen sensor
Memosens COS22E

Memosens 2.0 hygienic, amperometric oxygen sensor for the food and life sciences industries

COS22E
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measurement range

  Standard sensor: 0 to 60 mg/l, 0 to 600 %SAT, 0 to 1200 hPa, 0 to 100 Vol%
  Trace sensor: 0 to 10 mg/l, 0 to 120 %SAT, 0 to 250 hPa, 0 to 25 Vol%

 • Process temperature

  -5 to 135 °C (23 to 275 °F)

 • Process pressure

  1 to 12 bar abs (14.5 to 174 psi)

Phạm vi ứng dụng

Memosens COS22E is fully compliant to FDA and USP and thus suitable for hygienic and sterile applications. The sensor is low-maintenance and ensures long-term stability - even with frequent sterilization. Its trace version safeguards your products, process and plant equipment from oxygen influences. Thanks to Memosens 2.0 digital technology, COS22E offers extended storage of calibration and process data providing the perfect basis for predictive maintenance and efficient operation.

Oxymax COS22E measures oxygen in the core processes of many industries:

 • Life sciences and biotechnology: Process control in fermentation

 • Food & Beverages

 • Water treatment: Boiler feedwater

 • Inertizations

 • Residual oxygen measurement in processes

With its international explosion-protection approvals, the digital sensor is suitable for hazardous area use.

Lợi ích

 • Low maintenance: The modular sensor design enables fast exchange of membrane cap and electrolyte.

 • Full compliance with all relevant regulations for hygienic processes ensures the safety of your product.

 • High accuracy of the measuring principle enables precise measurement resulting in best product quality.

 • The sensor is suitable for application in hazardous areas.

 • IIoT ready: Memosens 2.0 offers extended storage of calibration and process data, enabling better trend identification and providing a future-proof basis for predictive maintenance and enhanced IIoT services.

 • Increased plant availability: Memosens technology and Liquiline transmitters enable plug & play for fast commissioning and sensor exchange.

Video

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

 • Memosens technology
  Memosens 2.0: Cutting-edge sensor technology reloaded

  Make life easier, increase process safety and stay connected with Memosens 2.0 digital technology.

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products