Dipfit W CPA530

Product picture of: CPA530

Suspension assembly.
Electrode: 1x, 120mm, PG 13,5
Application: flow channel, tanks,
bassin.
Electrode fitting: Bajonet, PPS.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
  • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn