Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Measuring cable CPK12

Application: Top68-plug head, ISFET,
IP68 MEMA6
1 Electrode plug.
Diameter: 7.2mm

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  ISFET

 • Application

  Special high impedance measuring cable for glasless (ISFET) electrodes.

 • Installation

  For ISFET electrodes with TOP68 plug-in head and wire terminals. Potential matching (PM) externally with flat connector or wire internally.

 • Characteristic

  - black for non-ex and blue for ex-applications. - turnable plug-in head.

 • Measurement range

  Insulation resistance (coax): >100TeraOhm/mCapacitance (coax): <100 pF/m

 • Design

  Turnable TOP68 plug-in head for easy and safe exchange of electrodes with gold pin and IP68 thread.
  Designed for standard or high temperature applications.

 • Material

  Cable sheat : Standard : PVC High temperature : TPEInner conductor/control lines : copper, tin-coated.

 • Dimension

  Diameter: 7,2 mm
  (0.28 inch)

 • Process temperature

  Standard: -25°C ... 80°C
  (-9°F - 176°F9High Temperature: 0°C ... 130°C
  (32°F - 266°F)

 • Temperature sensor

  For electrodes with and without temperature sensor.

 • Ex certification

  Yes (blue colored)

 • Ingres protection

  IP68

 • Measuring principle

  Sensor ORP / Redox

 • Application

  Special high impedance measuring cable for glasless (isfet) electrodes.

 • Installation

  For isfet electrodes with TOP68 plug-in head and wire terminals. Potential matching (PM) externally with flat connector or wire internally.

 • Characteristic

  - Black for non-ex and blue for ex-applications.- turnable plug-in head.

 • Measurement range

  Insulation resistance (coax) : >100TeraOhm/mCapacitance (coax) : <100 pF/m

 • Design

  Turnable TOP68 plug-in head for easy and safe exchange of electrodes with gold pin and IP68 thread.
  Designed for standard or high temperature applications.

 • Material

  Cable sheat : Standard : PVC High temperature : TPEInner conductor/control lines : copper, tin-coated.

 • Dimension

  Diameter : 7,2mm

 • Process temperature

  Standard: -25°C ... 80°C
  (-9°F - 176°F9High Temperature: 0°C ... 130°C
  (32°F - 266°F)

 • Temperature sensor

  For electrodes with and without temperature sensor.

 • Ex certification

  Yes (blue colored)

 • Ingres protection

  IP68

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn