Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture of: TOP68 CPK9

Measuring cable CPK9

CPK9
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng
 • Measuring principle

  Potentiometric

 • Application

  Special high impedance measuring cable for pH/ORP measurements.

 • Installation

  For electrodes with TOP68 plug-in head (ESA/ESB/ESS/HDA) and wire terminals. Potential Matching (PM) wire externally with flat connector or internally.

 • Characteristic

  - for pH/redox electrodes with and without temperature sensor - black for non-ex and blue for ex-applications.

 • Measurement range

  Insulation resistence (coax): >100TeraOhm/mCapacitance (coax): <100 pF/m

 • Design

  TOP68 plug-in head for easy and safe exchange of electrodes with gold pin and IP68 thread.
  Designed for standard or high temperature applications.

 • Material

  Cable sheat: Standard: PVC
  High temperature: TPEInner Conductor/control lines: copper, tin-coated.

 • Dimension

  Diameter: 7,2 mm
  (0.28 inch)

 • Process temperature

  Standard: -25°C ... 80°C (-9°F - 176°F)
  High temperature: 0°C ... 130°C (32°F - 266°F)

 • Temperature sensor

  For electrodes with and without temperature sensor

 • Ex certification

  Yes (blue colored)

 • Ingres protection

  IP68

 • Measuring principle

  Sensor ORP / Redox

 • Application

  Special high impedance measuring cable for pH/ORP measurements.

 • Installation

  For electrodes with TOP68 plug-in head (ESA/ESB/ESS/HDA) and wire terminals. Potential Matching (PM)wire external with flat connector or internally.

 • Characteristic

  - For pH/Redox-electrodes with and without temperature sensor.- Black for non-ex and Blue for ex-applications.

 • Measurement range

  Insulation resistence (coax) : >100TeraOhm/mCapacitance (coax) : <100 pF/m

 • Design

  TOP68 plug-in head for easy and safe exchange of electrodes with gold pin and IP68 thread.
  Designed for standard or high temperature applications.

 • Material

  Cable sheat : Standard : PVC High temperature : TPEInner Conductor/control lines : copper, tin-coated.

 • Dimension

  Diameter: 7,2mm

 • Process temperature

  Standard: -25°C ... 80°C (-9°F - 176°F)
  High temperature: 0°C ... 130°C (32°F - 266°F)

 • Temperature sensor

  For electrodes with and without temperature sensor

 • Ex certification

  Yes (blue colored)

 • Ingres protection

  IP68

 • Measuring principle

  Total chlorine

 • Process temperature

  Standard: -25°C ... 80°C (-9°F - 176°F)
  High temperature: 0°C ... 130°C (32°F - 266°F)

 • Measuring principle

  Amperometric oxygen measurement

 • Application

  IP68 Plug-in-head measuring cable.

 • Installation

  For sensors with TOP68 plug-in head. Wire terminals to connect to the transmitter.

 • Measurement range

  Insulation resistence (coax) : >100TeraOhm/mCapacitance (coax) : <100 pF/m

 • Design

  TOP68 plug-in head for easy and safe exchange of sensors with gold pin and IP68 thread.
  Designed for standard or high temperature applications.

 • Material

  Cable sheat : Standard : PVC High temperature : TPEInner Conductor/control lines : copper, tin-coated.

 • Dimension

  Diameter: 7,2mm

 • Process temperature

  Standard: -25°C ... 80°C (-9°F - 176°F)
  High temperature: 0°C ... 130°C (32°F - 266°F)

 • Temperature sensor

  For sensors with and without temperature sensor.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn